Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
przyjmowane są w trybie natychmiastowym - bez kolejki

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00.

Rejestracja może być dokonana:

  • Osobista
  • Telefoniczne: 65 545 44 02
  • Przez osoby trzecie
  • Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania.
  • Skierowanie zachowuje ważność przez okres 30 dni.

Podkategorie