W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym - dla dzieci
  w wieku 0 - do 18 rż
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym - dla kobiet po mastektomii (amazonki)

W ramach umów z samorządami terytorialnymi:

 • rehabilitacja wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

W ramach umów z innymi podmiotami:

 • kinezyterapia

 • fizykoterapia

 • masaże

 • hydroterapia

Do ośrodka dziennego dla dzieci przyjmowani są pacjenci:

 • z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (przepukliny oponowo – rdzeniowe, małogłowie, wodogłowie)
 • z zaburzeniami metabolicznymi układu nerwowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów
 • z zaburzeniami wzmożonego lub obniżonego napięcia mięśniowego 
 • z zaburzenia integracji sensorycznej (SI)
 • z zaburzeniami chodu, lokomocji, koordynacji różnego pochodzenia
 • z wadami postawy np. skoliozy, stopy płaskie, plecy okrągłe, kolana koślawe
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym mózgowe porażenie dziecięce)
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 • z zanikami nerwowo – mięśniowymi (następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN
 • kręcz szyi, - zespół Aspergera, - autyzm, - dystrofie mięśniowe

Do ośrodka dziennego dla dorosłych przyjmowane są pacjentki:

 • po leczeniu nowotworu piersi – po zabiegu operacyjnym, radioterapii, chemioterapii
 • z obrzękiem limfatycznym, ograniczenie ruchów obręczy barkowej i klatki piersiowej
 • z osłabieniem siły mięśniowej, objawami neuropatii obwodowej, zwłóknieniem blizny pooperacyjnej.

Podstawowym celem Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych jest realizacja świadczeń kompleksowej rehabilitacji, wspomaganej terapią psychologiczną, pedagogiczną, neurologopedyczną 
i terapią zajęciową w celu:

 • uzyskania normy rozwojowej,
 • poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego,
 • poprawy ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu,
 • rozwoju osobowości, utrzymanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego samopoczucia bez lęków, napięć, z gotowością do kontaktów i działania),
 • rozwoju zainteresowań, więzi społecznych oraz form komunikowania się,
 • rozwoju zainteresowań otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk
  i procesów w nim zachodzących oraz związków przyczynowo – skutkowych,
 • rozwoju myślenia,
 • rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach,

Leczenie usprawniające obejmuje:

 • Postępowanie diagnostyczne (diagnoza lekarska, psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna i ruchowa) w celu opracowania indywidualnego programu usprawniania.
 • Postępowanie rehabilitacyjne - wykonywane są zalecone zabiegi z zakresu fizykoterapii (sollux, bioptron, laser, kąpiele wirowe) oraz kinezyterapii (ćwiczenia z rehabilitantem)
 • Terapię pedagogiczną i oligofrenopedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną, zajęciową.
 • Ocena efektów wdrożonych terapii i zalecenia do dalszego postępowania.