Świadczenia w zakresie rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 

oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej osób dorosłych w ośrodku /oddziale dziennym

udzielane są przez doświadczony zespół specjalistów:

  • lekarzy rehabilitacji medycznej, neurologów dziecięcych
  • fizjoterapeutów I masażystów,
  • psychologów,
  • pedagogów I oligofrenopedagogów,
  • terapeutów zajęciowych,
  • logopedów i neurologopedów.