Wyjaśnienia pojęć

W ramach fizjoterapii
(rehabilitacji ruchowej) stosowane są następujące metody:

 • praca elementami metody neurorozwojowej NDT – Bobath
 • metoda neurorozwojowa Vojty
 • praca elementami metody PNF
 • praca metodami integracji sensorycznej
 • praca elementami metody W. Sherbone
 • masaż leczniczy, masaż przeciwobrzękowy, masaż Shantala, hydromasaż, plastrowanie dynamiczne
 • ćwiczenia ogólnousprawniające i sportowe, ćwiczenia przy pomocy sprzętu specjalistycznego,
   

W ramach fizykoterapii wykonywane są :

 • laseroterapia
 • magnetoterapia
 • elektroterapia
 • terapia ultradźwiękami
 • terapia światłem spolaryzowanym
 • aquavibron

Terapia defektów wymowy obejmuje

 • diagnostykę logopedyczną
 • ustalenie zadań i ćwiczeń terapetycznych (ortofonicznych, artykulacyjnych, fonacyjnych, logorytmicznych, słuchowych, oddechowych
 • wykonywanie masażu aparatu artykulacyjnego w powiązaniu ze stosowaną u pacjenta metodą rehabilitacyjną
 • kształtowanie słuchu fonetycznego
 • korygowanie wad wymowy
 • instruktaż dla rodziców (m.in. techniki karmienia, techniki żucia, zabaw słuchowych, ćwiczeń dźwiękonaśladowczych,
  ćwiczeń oddechowo-głosowych)

Terapia zajęciowa obejmuje:

 • różne formy i techniki aktywności życiowej w celu przywrócenia lub optymalizacji sprawności
 • pomoc w wytworzeniu funkcji zastępczych (w przypadku zmian nieodwracalnych)
 • rozwijanie umiejętności i czynności życia codziennego
 • poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej
 • wzmacnianie / tworzenie poczucia własnej wartości oraz rozszerzanie kręgu zainteresowań
 • w przypadku kobiet po mastektomii – przywrócenie lub kompensację utraconych umiejętności oraz usprawnienie fizyczne i psychiczne.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie grupowej i/lub indywidualnej. W terapii zajęciowej wykorzystuje się wszystkie rodzaje terapii:

 • Socjoterapię – ma zastosowanie w terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych – zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne
 • Ergoterapię- terapia poprzez zajęcia manualne dobrane stosownie do wieku i możliwości
 • Arteterapię -z wykorzystaniem takich metod jak; muzykoterapia biblioterapia
 • Choreoterapia rysunek malarstwo teatraterapia i wiele innych
 • Elementy terapii ręki.

Oligofrenopedagogika (edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych)

 • obejmuje działania pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej 
 • celem procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jest przyswojenie umiejętności społecznych (przystosowania do życia,
  do otoczenia, do grupy społecznej) oraz zapewnianie im optymalnego rozwoju emocjonalnego.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa dla kobiet po mastektomii

Celem rehabilitacji jest zapobieganie i leczenie powikłań oraz zaburzeń czynności powstałych po leczeniu chirurgicznym, po chemioterapii
lub radioterapii.

Program rehabilitacji jest ustalany przez lekarza, dla każdej pacjentki indywidualnie z zakresu następujących terapii:

 • Kinezyterapii – ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości, prowadzone w formie indywidualnej i grupowej
 • Masażu – drenaż limfatyczny, nauka automasażu
 • Zabiegów wodnych – kąpiel wirowa kończyn górnych
 • Fizykoterapii – masaż pneumatyczny, masaż wibracyjny
 • Terapii zajęciowej.