Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
przyjmowane są w trybie natychmiastowym - bez kolejki

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00.

Rejestracja może być dokonana:

 • Osobista
 • Telefoniczne: 65 545 44 02
 • Przez osoby trzecie
 • Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania.
 • Skierowanie zachowuje ważność przez okres 30 dni.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarzy następujących oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • endokrynologii dziecięcej
 • diabetologii dziecięcej
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Skierowanie na rehabilitację kobiet po przebytym leczeniu raka piersi jest wystawiane przez:

 • lekarza leczącego oddziału szpitalnego
 • lekarza poradni onkologicznej
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych

 


Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest w Rejestracji data konsultacji lekarskiej.

 • Na wizytę należy zabrać posiadane wyniki badań i karty informacyjne z leczenia szpitalnego
 • Lekarz przyjmujący zleca rodzaj, liczbę, kolejność wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych
 • Po rozpoznaniu problemów pacjenta przez cały zespól terapeutyczny – możliwe są zmiany w częstotliwości i rodzaju zabiegów, 
  zależnie od potrzeb, możliwości i postępów w terapii
 • Umawianie do poszczególnych terapeutów następuje bezpośrednio w rejestracji.

Jeżeli pacjent nie może zgłosić się na świadczenia w ustalonym terminie zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić ośrodek

 tel. 65 545 44 02

 • Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym wynosi do 120 dni zabiegowych
  w roku kalendarzowym.
 • O częstotliwości i rodzaju zleconych zabiegów decyduje lekarz.

Czas trwania zabiegów rehabilitacyjnych zależy od wieku i indywidualnych potrzeb dziecka

 • dzieci do ukończenia 3 roku życia - 1 godzina
 • dzieci od rozpoczęcia 4 roku życia do ukończenia 7 roku życia - 2 godziny
 • dzieci od rozpoczęcia 8 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 3 godziny
 • Opiekunowie potwierdzają realizację każdego dnia rehabilitacji swoim podpisem.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej (osób dorosłych) w ośrodku / oddziale dziennym

 • wynosi 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie
 • świadczeniobiorcy potwierdzają realizację każdego dnia rehabilitacji swoim podpisem.